רשימת קיצורי מקלדת

צור קשר - מחלקת חינוך

יחידות המחלקה:

מנהל מחלקת חינוך – יואב שור02-5348515/4פקס: 02-5348568
עוזרת מנהל - אתי אברהם  
סגנית מנהל מחלקת חינוך וקב"סית לבנת חלפון02-5348549פקס: 02-5348568
מנהלת מדור גני ילדים– רחל קוויתי02-5348552פקס: 02-5348568
מנהלת מדור שרות פסיכולוגי-חינוכי– רונית גראפי02-9664450פקס: 02-5702155
מנהל מדור אחזקת מוסדות חינוך – ארז לאני02-5348559פקס: 02-5348568
קב"סית בתי ספר יסודיים – ציפי וייס02-5348550פקס: 02-5348568
רכזת ועדות השמה וחינוך מיוחד - חגית גבאי02-9664445פקס: 02-5702155