רשימת קיצורי מקלדת

מליאות המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 14/19 מתאריך 18/9/19
24/09/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 13/19 מתאריך 21/7/19
03/09/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 12/19 מתאריך 1/7/19
03/09/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 11/19 מתאריך 1/7/19
03/09/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 10/19 מתאריך 12/6/19
18/06/2019 00:00:00
6.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 9/19 מתאריך 12/6/19
18/06/2019 00:00:00
7.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 10/19
11/06/2019 00:00:00
8.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 9/19
11/06/2019 00:00:00
9.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/19 מתאריך 1/4/19
04/04/2019 00:00:00
10.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 6/19
28/03/2019 00:00:00
11.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
25/03/2019 00:00:00
12.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
17/02/2019 00:00:00
13.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/19
25/03/2019 00:00:00
14.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 4/19
18/02/2019 00:00:00
15.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/19
25/03/2019 00:00:00
16.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 3/19
18/02/2019 00:00:00
17.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 2/19
25/03/2019 00:00:00
18.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/19
09/01/2019 00:00:00
19.
פרוטקול מליאת מועצה 16/17
20.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 14/18
25/03/2019 00:00:00
21.
פרוטקול מליאת מועצה 14/18
10/12/2018 00:00:00
22.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 18/16
23.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
24.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/15
25.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/15
26.
פרוטוקול מליאת מועצה 3/16
27.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/16
28.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
29.
פרוטוקול מליאת מועצה מס'19/14
30.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/14
31.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/14
32.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/14
33.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/14
34.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/14
35.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/14
36.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/14
37.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/14
38.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/14
39.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/14
40.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/14
41.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/14
42.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/14
43.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/14
44.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/14
45.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/14
46.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/14
47.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13
48.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13
49.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/13
50.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/13
51.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/13
52.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/13
53.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/13
54.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/13
55.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/13
56.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/13
57.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/13
58.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 21/12
59.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20/12
60.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 19/12
61.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/12
62.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/12
63.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/12
64.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/12
65.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/12
66.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/12
67.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/12
68.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12
69.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12
70.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12
71.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/12
72.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/12
73.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/12
74.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/12
75.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/12
76.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/12
77.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/12
78.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/12
79.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/15
80.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/15
81.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/15
82.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/15
83.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/15
84.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/15
85.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/15
86.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/15
87.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/15
88.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/15
89.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/15
90.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/15
91.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 4/16