רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים ודרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
הודעה על ביטול מכרז מועמדות מרכז צעירים
3.
עובד כפיים במדור שפע
4.
מיצוי זכויות
5.
הארכת מועד המכרז לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני עבור המועצה זאת עד ליום 1.03.17 בשעה 12:00
6.
יעוץ משפטי - הארכה מס 2
7.
ייעוץ משפטי חיצוני קבוע
8.
מסמך הבהרות מס 1 לעניין מכרז יועמש חיצוני למועצה
9.
מסמך הבהרות מספר 2 עבור מכרז ליועץ משפטי
10.
ייעוץ משפטי חיצוני קבוע - ארכה
11.
ייעוץ משפטי חיצוני קבוע - ארכה למכרז
12.
מכרז לביצוע עבודות איטום במבני ציבור
13.
מסמך הבהרות ביצוע עבודות איטום
14.
פרסום ארכה בעניין איטום גגות