רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים ודרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
2.
טופס שאלון אישי
3.
מנהל יחידת החינוך הקדם יסודי (מנהל מדור גני ילדים)
4.
מנהל יחידת צרכים מיוחדים (מנהל מדור חינוך מיוחד)