רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
01/01/2023 12:00:00
2.
מכרז המשך מכרז פנימי/ חיצוני מספר 10-2022 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
15/05/2022 00:00:00
3.
דרוש – המשך עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
12/05/2022 00:00:00
4.
דרוש המשך עובד/ת סוציאלי/ת קהילה והתנדבות
12/05/2022 00:00:00
5.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
12/05/2022 00:00:00
6.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 33/2021 מדריך ראש צוות
12/05/2022 00:00:00
7.
‏‏‏‏דרוש עובד סוציאלי לתחום צרכים מיוחדים
12/05/2022 00:00:00
8.
מכרז המשך 14-202 - פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
11/05/2022 00:00:00
9.
דרוש עובד אחזקה
11/05/2022 00:00:00
10.
מכרז 15-2022 - מדריך במועדונית
03/05/2022 00:00:00
11.
מכרז המשך מכרז חיצוני / פנימי מספר 34/2021 לתפקיד מנהל/ת הספריה הציבורית
03/05/2022 00:00:00
12.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני 41/2021 ספרן/ מידען בספריה הציבורית
03/05/2022 00:00:00
13.
שאלון התאמה תעסוקתית למכרז 14/2022
20/04/2022 00:00:00
14.
מכרז פנימי/ חיצוני 14/2022 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
20/04/2022 00:00:00
15.
מכרז פנימי/ חיצוני 13/2022 מנהל מחלקת ההון האנושי
12/04/2022 00:00:00
16.
מכרז פנימי/חיצוני 11/2022 לתפקיד מנהל אגף תפעול
16/03/2022 00:00:00
17.
מכרז פנימי/ חיצוני 12/2022 מנהל האגף לשירותים חברתיים
08/03/2022 00:00:00
31/03/2022 00:00:00
18.
מכרז פנימי / חיצוני 08/2021 אחראי פרוייקטים הנדסיים
06/03/2022 00:00:00
15/03/2022 00:00:00
19.
מכרז המשך פנימי /חיצוני מספר 08-2022 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
06/03/2022 00:00:00
13/03/2022 15:00:00
20.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת קהילה והתנדבות
01/03/2022 00:00:00
21.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 33 מדריך ראש צוות
01/03/2022 00:00:00
22.
דרוש – המשך עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
01/03/2022 00:00:00
23.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 07-2022 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
01/03/2022 00:00:00
24.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 40-2021 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
01/03/2022 00:00:00
25.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני 05-2022 מנהל מחלקת פרוייקטים הנדסיים
01/03/2022 00:00:00
26.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מכרז 01/2022 מנהל מרכזים קהילתיים
01/03/2022 00:00:00
27.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
01/03/2022 00:00:00
28.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת קהילה והתנדבות
01/03/2022 00:00:00
29.
מכרז פנימי/חיצוני 09/2022 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
16/02/2022 00:00:00
30.
מכרז 07/2022 - קצין ביקור סדיר קב"ס
01/02/2022 00:00:00
31.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 08-2022 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
01/02/2022 00:00:00
32.
מכרז פנימי / חיצוני 05-2022 מנהל מחלקת פרוייקטים הנדסיים
25/01/2022 00:00:00
33.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 40 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
25/01/2022 00:00:00
34.
מכרז פנימי / חיצוני מכרז 01/2022 מנהל מרכזים קהילתיים
25/01/2022 00:00:00
35.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת קהילה והתנדבות
25/01/2022 00:00:00
36.
דרוש – המשך עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
25/01/2022 00:00:00
37.
דרוש - המשך עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
25/01/2022 00:00:00
38.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 33 מדריך ראש צוות
25/01/2022 00:00:00
39.
מכרז המשך מכרז חיצוני / פנימי מספר 34 לתפקיד מנהל/ת הספריה הציבורית
25/01/2022 00:00:00
40.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני מספר 22 לתפקיד סטטוטורי מנהל/ת אגף חינוך
25/01/2022 00:00:00
41.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 33/2021 מדריך ראש צוות
06/01/2022 00:00:00
42.
דרוש המשך- עובד-ת סוציאלי - עם אופק לסדרי דין
06/01/2022 00:00:00
43.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
06/01/2022 00:00:00
44.
דרוש המשך - עובד סוציאלי קהילה והתנדבות
06/01/2022 00:00:00
45.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני 41/2021 ספרן/ מידען בספריה הציבורית
30/12/2021 00:00:00
13/01/2022 00:00:00
46.
מכרז 40-2021 - קצין ביקור סדיר - קבס
30/12/2021 00:00:00
13/01/2022 00:00:00
47.
מכרז פנימי/ חיצוני 39/2021 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
21/12/2021 00:00:00
48.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
16/12/2021 00:00:00
49.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 33/2021 מדריך ראש צוות
16/12/2021 00:00:00
50.
מכרז המשך מכרז חיצוני / פנימי מספר 34/2021 לתפקיד מנהל/ת הספריה הציבורית
16/12/2021 00:00:00
51.
דרוש- המשך עו"ס התמכרויות
16/12/2021 00:00:00
52.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני 22/2021 לתפקיד סטטוטורי מנהל/ת אגף חינוך
16/12/2021 00:00:00
53.
מכרז פנימי / חיצוני 37-2021 מנהל מחלקת פרוייקטים הנדסיים
13/12/2021 00:00:00
54.
מכרז חיצוני 35/2021 רופא וטרינר רשותי
09/12/2021 00:00:00
55.
דרוש - המשך עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
09/12/2021 00:00:00
30/12/2021 00:00:00
56.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 36/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
07/12/2021 00:00:00
20/12/2021 00:00:00
57.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת משפחות
07/12/2021 00:00:00
20/12/2021 15:00:00
58.
מכרז פנימי/חיצוני 28/2021 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
07/12/2021 00:00:00
13/12/2021 15:00:00
59.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת קהילה והתנדבות
28/11/2021 00:00:00
60.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
28/11/2021 00:00:00
61.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 33/2021 מדריך ראש צוות
28/11/2021 00:00:00
62.
דרוש עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
16/11/2021 00:00:00
63.
מכרז חיצוני / פנימי מספר 34/2021 לתפקיד מנהל/ת הספריה הציבורית
16/11/2021 00:00:00
64.
‏‏‏‏ מכרז פנימי / חיצוני מספר 33/2021 מדריך ראש צוות
09/11/2021 00:00:00
65.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת קהילה והתנדבות
08/11/2021 00:00:00
66.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת
08/11/2021 00:00:00
67.
דרוש עו"ס התמכרויות
08/11/2021 00:00:00
25/11/2021 00:00:00
68.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
08/11/2021 00:00:00
69.
מכרז פנימי / חיצוני 33/2021 מנהל מחלקת צרכים מיוחדים (חינוך מיוחד)
04/11/2021 00:00:00
70.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת משפחות
08/11/2021 00:00:00
71.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מכרז 12/2021 מנהל מרכזים קהילתיים
04/11/2021 00:00:00
72.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 21/2021 עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
31/10/2021 00:00:00
14/11/2021 15:00:00
73.
מכרז פנימי / חיצוני 31/2021 לבורנט בבית ספר
31/10/2021 00:00:00
14/11/2021 15:00:00
74.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני 19/2021 אחראי פרוייקטים הנדסיים
31/10/2021 00:00:00
14/11/2021 00:00:00
75.
מכרז פנימי/חיצוני 29/2021 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
27/10/2021 00:00:00
09/11/2021 00:00:00
76.
מכרז פנימי/חיצוני 28/2021 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
26/10/2021 00:00:00
08/11/2021 00:00:00
77.
דרושים סייעים-ות לגננת בגני הילדים של המועצה
30/09/2021 12:00:00
78.
דרושים - סייעות רפואיות וסייעות צמודות
30/09/2021 12:00:00
79.
מכרז 27-2021 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
80.
פירסום - 27-2021 סגן מנהל אגף תפעול
81.
מכרז 26-2021 - פנימי חיצוני - ספרן מידען בספריה הציבורית
19/09/2021 12:00:00
82.
פירסום מכרז 26-2021 ספרן מידען בספריה הציבורית
83.
מכרז פנימי חיצוני 25-2021 - מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
14/09/2021 00:00:00
29/09/2021 15:00:00
84.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני 24/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
13/09/2021 00:00:00
19/09/2021 00:00:00
85.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 21/2021 עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
13/09/2021 00:00:00
29/09/2021 15:00:00
86.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 20/2021 עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
13/09/2021 00:00:00
87.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 20/2021 עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
31/08/2021 00:00:00
88.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 21/2021 עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
31/08/2021 15:00:00
13/09/2021 00:00:00
89.
סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
31/08/2021 00:00:00
90.
מכרז פנימי/חיצוני 24/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
26/08/2021 00:00:00
91.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 24/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי )
26/08/2021 00:00:00
92.
סייעים/ות לגננת בגני הילדים של המועצה
25/08/2021 00:00:00
93.
מכרז פנימי/חיצוני 15/2021 סייע לימודי חינוכי (סייעת פדגוגית)
22/08/2021 00:00:00
94.
מכרז פנימי/חיצוני 22/2021 לתפקיד סטטוטורי מנהל/ת אגף חינוך
17/08/2021 00:00:00
95.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 20/2021 עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
11/08/2021 00:00:00
96.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 21/2021 עובד/ת סוציאלי
11/08/2021 00:00:00
97.
מכרז פנימי/חיצוני 16/2021 סייע כיתתי בחינוך המיוחד
11/08/2021 00:00:00
98.
מכרז פנימי / חיצוני 19/2021 אחראי פרוייקטים הנדסיים
05/08/2021 00:00:00
99.
למועצה המקומית מבשרת ציון דרושים/ות סייעים/ות לגננת בגני הילדים של המועצה
03/08/2021 00:00:00
100.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 17/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
02/08/2021 00:00:00
101.
מכרז 13/2021 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
01/08/2021 00:00:00
102.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 09/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
11/07/2021 00:00:00
103.
דרושים - סייעות רפואיות וסייעות צמודות המשך
14/07/2021 00:00:00
104.
דרושים סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
07/07/2021 00:00:00
105.
מכרז פנימי / חיצוני מכרז 12/2021 מנהל מרכזים קהילתיים
01/07/2021 00:00:00
106.
מכרז המשך 09-2021 - לתפקיד מהנדס-ת הרשות המקומית - סטטוטורי
23/06/2021 00:00:00
107.
מכרז פנימי חיצוני -11-2021 מנהל מחלקת נוער וצעירים
23/06/2021 00:00:00
108.
מכרז פנימי / חיצוני 10/2021 ספרן/ מידען בספריה הציבורית
08/06/2021 00:00:00
109.
מכרז פנימי / חיצוני 08/2021 אחראי פרוייקטים הנדסיים
25/05/2021 00:00:00
110.
מכרז פנימי/חיצוני 09/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
23/05/2021 00:00:00
06/06/2021 15:00:00
111.
מכרז המשך מכרז פנימי /חיצוני מספר 07/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
29/04/2021 00:00:00
112.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 06/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
113.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 07/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
22/04/2021 00:00:00
114.
מכרז פנימי/חיצוני 05/2021 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
11/04/2021 00:00:00
115.
דרושים מדריכי כושר לגיל השלישי עבור האזרחים הותיקים של מבשרת ציון
17/03/2021 00:00:00
116.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 03/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
01/03/2021 00:00:00
117.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מספר 02/2021 עובד/ת סוציאלי/ת סדרי דין
01/03/2021 00:00:00
118.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 1/2021 לתפקיד סגן מהנדס הרשות לתפקיד סגן מהנדס הרשות
31/01/2021 00:00:00
119.
מכרז חיצוני/פנימי מספר 4/2021 לתפקיד בודק תוכניות
31/01/2021 00:00:00
120.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
17/12/2020 00:00:00
121.
מכרז פנימי חיצוני - מנהל מחלקת נוער וצעירים - דצמבר 2020
17/12/2020 00:00:00
122.
מכרז המשך - חיצוני פנימי עוס סדרי דין - דצמבר 2020
17/12/2020 00:00:00
123.
דצמבר 2020 מכרז פנימי/חיצוני פקח/ית מסייע במערך האכיפה העירוני (שיטור עירוני)
10/12/2020 00:00:00
124.
מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת סדרי דין
02/12/2020 00:00:00
125.
מכרז אחראי פרוייקטים הנדסיים - נובמבר 2020
02/12/2020 00:00:00
126.
מכרז המשך מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מחלקת גינון
24/11/2020 00:00:00
127.
מכרז המשך מכרז פנימי חיצוני לתפקיד מנהל/ת יחידת צעירים
24/11/2020 00:00:00
128.
מכרז המשך מכרז פנימי / חיצוני מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
24/11/2020 00:00:00
129.
מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
08/11/2020 00:00:00
130.
סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
03/11/2020 00:00:00
131.
מכרז המשך - פנימי חיצוני לתפקיד מהנדס ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
01/10/2020 00:00:00
132.
מכרז חיצוני מנהל/ת אגף ביטחון וחירום
29/09/2020 00:00:00
133.
מכרז חיצוני פקח מסייע במערך האכיפה העירוני
14/09/2020 00:00:00
134.
מכרז פנימי / חיצוני עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
14/09/2020 00:00:00
135.
סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
10/09/2020 00:00:00
136.
למועצה המקומית מבשרת ציון דרושים/ות סייעים/ות לגננת בגני הילדים של המועצה
16/08/2020 00:00:00
137.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מחלקת גינון
10/08/2020 00:00:00
138.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
06/08/2020 00:00:00
139.
מכרז חיצוני פקח/ית מסייע במערך האכיפה העירוני (שיטור עירוני)
29/07/2020 12:00:00
140.
מנהל ישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
20/07/2020 00:00:00
141.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
20/07/2020 00:00:00
142.
לתפקיד מבקר/ת וממונה על תלונות הציבור הארכת מועד הגשת מועמדות-02.08.2020 – 15.07.2020
16/07/2020 00:00:00
143.
מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל אגף הנדסה
13/07/2020 00:00:00
144.
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת הספריה הציבורית
13/07/2020 00:00:00
145.
דרושים סייעות/ים רפואיות/ים וסייעות/ים צמודות/ים
13/07/2020 00:00:00
146.
מכרז פנימי חיצוני לתפקיד מנהל/ת צעירים ונוער
13/07/2020 00:00:00
147.
דרוש/ה מנהל/ת לשכת ראש המועצה - משרת אמון
08/06/2020 00:00:00
148.
עדכון דרוש סגן מהנדס להגיש עד לתאריך 30.06.2020 בשעה 15:00
149.
דרוש מנהל קייטנה. פרטים נוספים בטלפון 02-5348515 הגשת מועמדות סוזן אקראי בדוא"ל suzanak@M-Zion.org.il
03/06/2020 00:00:00
150.
מכרז חיצוני פקח מסייע במערך האכיפה העירוני
15/03/2020 08:00:00
151.
מכרז חיצוני מנהל צעירים ונוער 2020
15/03/2020 08:00:00
152.
מכרז חיצוני מנהל ישובי של הרשות הליאומית לביטחון פנים מס' 2-2020
15/03/2020 08:00:00
153.
עדכון מכרז סגן מהנדס מועד הגשה עד 18/2/20
04/02/2020 00:00:00
154.
מכרז פנימי / חיצוני – מנהל/ת ישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
03/02/2020 00:00:00
155.
שאלון לבדיקת התאמה תעסקותית למכרז פקח בשיטור עירוני
27/11/2019 00:00:00