רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
ספרן/ית מידען/ית – הגשה עד 1.10.2017
3.
אם/אב בית במועדונית חינוכית טיפולית - הגשה עד 1.10.2017
4.
מזכיר/ת תחום תשלומים במחלקת גזברות - הגשה עד 1.10.2017
5.
פקח/ית - הגשה עד 1.10.2017
6.
2 מדריכים/ות במועדונית חינוכית טיפולית - הגשה עד 1.10.2017