רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מנהל המחלקה לספורט ינואר 2018- חיצוני ופנימי
3.
וטרינר המועצה דצמבר 2017
4.
מנהל המחלקה לספורט נובמבר 2017 - חיצוני ופנימי
5.
מכרז פנימי חיצוני לתפקידמהנדס ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
6.
הארכת מכרז מהנדס המועצה
7.
הארכת מועד הגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש