רשימת קיצורי מקלדת

הליכי רכש וקולות קוראים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
החלטה על התקשרות
2.
דרך הגשת מסמכים לקולות קוראים
3.
טפסים ותנאי סף להיכלל במאגר ספקים.
4.
קול קורא מטפלים סדנאות הרצאות
5.
קבוצת הליכה וריצה
6.
מאמן כושר יישובי
7.
יוגה בשקיעה
8.
קול קורא קול קורא לריכוז פעילות תינוקות
9.
ממכר מוצרי מזון באירועי הקיץ
10.
ייעוץ וליווי המועצה בממשקים עם רשות מקרקעי ישראל