רשימת קיצורי מקלדת

הרישום לצהרון ניצנים בבתי- הספר לשנת תש"פ לקראת סגירה.

הורי ילדי כיתות א'-ג' שלום רב,
הרישום לצהרון ניצנים בבתי- הספר לשנת תש"פ לקראת סגירה.
המעוניינים לרשום את ילדיהם מוזמנים להשלים זאת היום באתר המועצה 
שבת שלום,
מועצה מקומית מבשרת ציון