רשימת קיצורי מקלדת

תוצאות שיבוץ לגני ילדים וכיתות א' תשע"ח

מ ו ע צ ה מ ק ו מ י ת מ ב ש ר ת צ י ו ן
 
THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERET ZION
 
המינהל לחינוך תרבות נוער וספורט
 

הורים יקרים,
שיבוץ לגני הילדים ולכיתות א' לשנת תשע"ח

 
הנכם מוזמנים לצפות בפרטי השיבוץ של בנכם/ בתכם
שימו לב, לקבלת פרטי השיבוץ של ילדיכם יש להצטייד במספר הזהות של הילד ומספר תעודת הזהות של ההורה.
 
איך בוצע השיבוץ?
השיבוץ בוצע באמצעות מערכת ממוחשבת מתקדמת בהתאם לקריטריונים הבאים )שפורסמו גם בחוברת הרישום טרם תקופת הרישום(:
 
1. זרם חינוכי שההורים בחרו.
2. ביצוע הרישום בתקופת הרישום המוכרזת.
3. אזור הרישום המקורי )טרום פתיחת אזורי הרישום(.
4. תלמידים אשר להם אחים שילמדו בשנה"ל הבאה בביה"ס.
5. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם לבקשות והמלצות גורמים מקצועיים.
6. במקרה של עודף ביקוש נערכה הגרלה בין המועמדים תוך התחשב ובעדיפות שנייה מתקופת הרישום.
 
ככל שיכולנו השתדלנו לשבץ את בנכם/בתכם בהתאם לעדיפותכם הראשונה, אך תוך שמירה על איזונים החשובים למערכת החינוך כגון הגבלת מספר התלמידים בכיתה ושמירה על מספר כיתות מינימלי בכל בי"ס.
 
אנו מאחלים לכם ולילדיכם שנת לימודים פורייה!
בברכה,
 
יואב שור
מנהל המחלקה לחינוך
 

לצפייה בשיבוץ לגני הילדים ולכיתות א' לחצו כאן...