רשימת קיצורי מקלדת

נגישות

חלופות לשיחות טלפון בפנייה אל המועצה המקומית מבשרת ציון
על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג- 2013 , על נותן השירות במקרה הזה המועצה המקומית מבשרת ציון לספק חלופה למענה הטלפוני בהתאם לאופי השירות והאמצעים המצויים בידה. הוחלט כי ניתן לפנות למועצה המקומית מבשרת ציון באמצעות הפקס והדואר האלקטרוני כאמצעים חליפים לשיחת הטלפון.
 
יחידה שם תפקיד פקס דואר אלקטרוני
לשכת ראש המועצה אהובה דוד ממונה פניות ציבור 02-5348543 ahuvad@m-zion.org.il
מזכיר המועצה דוד שרביט מזכיר המועצה 02-5348588 davids@m-zion.org.il
ביטחון גדעון כהן מנהל המחלקה לביטחון וחרום 02-5348581 gidonk@m-zion.org.il
הנדסה מירי ראובני עוזרת מהנדס 02-5348571 meryr@m-zion.org.il
תפעול שושי בן שמעון עוזרת מנהל המחלקה 02-5348589 106
כח אדם שני בן שהם מנהלת מחלקת משאבי אנוש 02-5348541 Shanib@m-zion.org.il
חינוך אתי אברהם מזכירת המחלקה 02-5348568 etiavraam@m-zion.org.il
גבייה צבייה חיו מנהלת גבייה 02-5348576 zviah@m-zion.org.il
גזברות עפרה רז מזכירת המחלקה 02-5348541 ofra@m-zion.org.il
שירותים חברתיים רחל וקנין מזכירת המחלקה 02-5349783 hevra1