רשימת קיצורי מקלדת

לשכת מנכל המועצה

מנכ"ל: 
תמיר פרץ
עוזרת מנכ"ל  המועצה: הגב' נורית מזרחי
מזכירה: הגב' מירב אסייג

שעות קבלת קהל:
 
ימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 15:30.
 
ניתן לפנות באמצעות טלפון: 02-5348502, 02-5348503, נייד 050-5858614.
 
פקס: 077-5558541.
 
לתיאום פגישה עם מנכ"ל המועצה: ימי ג' בין השעות 16:00 – 18:00 בתיאום טלפוני מראש.
 
מנכ"ל המועצה עומד בראש המינהל הכללי של המועצה ואחראי על העבודה השוטפת של המועצה.  
 
בנוסף לתפקידים המחייבים את המנכ"ל עפ"י חוק, כולל תפקידו גם את תחומי האחריות הבאים:
 • אחריות על העבודה השוטפת במועצה.
 • אחראי על אמנת השירות והטמעתה.
 • ריכוז פעילויות המחלקות השונות לצורך יישום מדיניות והחלטות המועצה.
 • תיאום בין הגורמים הנבחרים לבין הגופים המנהליים, ובין הגופים המנהליים לבין עצמם.
 • אחריות כוללת על ישיבות מליאת המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטותיה.
 • אחריות על ועדות המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטותיהן.
 • ניסוח החלטות, העברתן לטיפול המחלקות המתאימות ומעקב אחר הביצוע.
 • ארגון מערכת המינהל של המועצה, יישום שיטות ונהלי עבודה בהתאם למדיניות ולהחלטות המועצה.
 • אחריות על הכנת תכנית העבודה השנתית והרב-שנתית.
 • ממונה על מנגנון ומערך כוח האדם במועצה.
 • ייצוג המועצה מול ועד העובדים.
 • ניהול הוצאת מכרזים פנימיים וחיצוניים.
 • מעקב אחר צרכי הקהילה וייזום פעולות שונות לקידום השירותים המסופקים לקהילה.
 • ניהול יחסי הציבור של המועצה ואחריות לדוברות כלפי מוסדות ציבור, גורמי חוץ ותושבים.
 • ייזום פעולות הסברה בקרב התושבים בתיאום עם שאר המחלקות.
 • אחריות לארגון טקסים, חגיגות ומשימות מיוחדות.
 • אחריות לניהול נכסי המועצה.
 • ניהול מו"מ עם משרדי ממשלה, מוסדות ציבור וגורמי חוץ שונים.