רשימת קיצורי מקלדת

יחידת הנוער היישובית

נדב גביש  – רכז יחידת נוער טלפון: 02-5348532 פקס: 02-5348580

 

חזון
יחידת הנוער היישובית הינה הגוף הרשותי המוביל והמאגד את כלל מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב
היחידה תהווה את הבית החינוכי-ערכי למגוון בני הנוער ביישוב, ותפעל לספק את צרכיהם של בני הנוער. זאת תעשה תוך שצוות היחידה משמש גורם מוביל ומכווין, היוצר קשר ישיר ובגובה העיניים עם בני הנוער, באמצעות הקשבה אחראית ורגישה לרצונותיהם
היחידה תפעל למען מימוש הפוטנציאל, עידוד יזמות, חשיפה לתרבות וחינוך לרגישות חברתית בקהילה, כל זאת באמצעות כלים בלתי פורמאליים.
 
מטרות
א. פעילות כלל הנוער
הקמת בית קפה במחירי עלות לבני הנוער - יצירת מתחם פעילות חופשית ויזומה לאורך השנה.
ב. אירועי תרבות
הפקת אירועי תרבות בעבור בני הנוער ביישוב, בעלי ערך מוסף מתוך עולם ערכים עשיר.
ג. פעילות קיץ – 2014
יצירת פעילות פנאי מגוונת בעבור כלל אוכלוסיית בני הנוער באתרים ביישוב ומחוצה לו
ד. מנהיגות נוער צעירה
הכשרת מנהיגות צעירה - מועצת נוער2014 ובנוסף4 קורסי מדריכים צעירים (מד"צים)
ה. תנועות הנוער
איגום, הכשרה ותמיכה תקציבית בפעילות תנועות הנוער ביישוב.
ו. חיבור למערכת החינוך הפורמאלית
באמצעות מדריכי מוגנות ורכזים חברתיים בבתי הספר.