רשימת קיצורי מקלדת

חברי המועצה

רשימת חברי מועצה ומחזיקי תיקים – אוקטובר 2018

 מר יורם שמעון 

 ראש המועצה

 

 ד"ר איילת מיכאל גייגו

 מ"מ וסגנית ראש המועצה

  

 גב' חדווה אלחנני

 חברת מועצה

 מחזיקת תיק בריאות

 גב' אירית מרום

 חברת מועצה

 מחזיקת תיק תרבות ונוער

 גב' הילה שביב

 חברת מועצה

 מחזיקת תיק ספורט

 מר אריה מלמד

 חבר מועצה

 מחזיק תיק חינוך

 מר אריה הדר

 חבר מועצה

 

 מר בן מועלם

 חבר מועצה

 

 מר אבי חיים

 סגן ראש המועצה

 מחזיק תיקים : תחבורה,

 קהילה צעירים וסטודנטים

 גב' אורית שרף

 חברת מועצה

 

 רו"ח יגאל ברזני

 חבר מועצה

 

 מר רוני שטייניץ-

 חבר מועצה

 

  מר דובי כדורי

 חבר מועצה

 מחזיק תיק רווחה

 ד"ר שי בנימין

 חבר מועצה

 מחזיק איכות הסביבה

עו"ד מוטי חזיזה

 חבר מועצה